Tarieven


Erelonen

Alle artsen zijn geconventioneerd en werken dus conform de tarieven die het RIZIV oplegt.

Bij bepaalde technische prestaties (ECG, spirometrie, uitstrijkjes, kleine heelkunde, ...) wordt een extra supplement aangerekend dat eveneens steeds conform is met deze tarieven.


Derdebetalersregeling

Wij hanteren voor iedereen derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je alleen het remgeld betaalt. De mutualiteit stort het resterende bedrag rechtstreeks aan ons.

Dit is alleen mogelijk voor mensen die in orde zijn met hun ziekteverzekering, anderen betalen wel het volledige bedrag. 


E-attest

Je huisarts kan nu het getuigschrift van verstrekte hulp elektronisch versturen naar jouw ziekenfonds. Je krijgt van de arts dan een bewijsstuk geneeskundige verzorging indien je dit wenst, dit moet je niet meer binnenbrengen bij jouw ziekenfonds.


Bancontact

Betalen bij voorkeur met bancontact.