Praktische info


Secretariaat

 • Dagelijks geopend van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op vrijdag tot 14 uur.
 • Gelieve je vragen eerst met het secretariaat te bespreken (telefonisch, per mail of aan het onthaal), om de artsen zo min mogelijk te storen tijdens de consultatie. Geef voldoende uitleg, ook het secretariaat is gebonden aan beroepsgeheim. Het secretariaat noteert je vraag en geeft deze door aan de arts. Nadien zal het secretariaat zelf contact met jou opnemen van zodra je vraag behandeld of in orde is. Gelieve niet meermaals te bellen, om zo de drukte en wachttijd aan de telefoon te beperken.
 • Buiten de openingsuren van het secretariaat blijven wij uiteraard bereikbaar voor dringende vragen of dringende afspraken.


Raadplegingen

 • Wij werken enkel op afspraak.
 • Hoe een afspraak maken?: online, telefonisch of aan het onthaal tijdens de openingsuren van het secretariaat.
 • Gelieve zoveel mogelijk ons online afsprakensysteem te gebruiken.
 • Breng altijd je e-ID kaart mee (of ISI plus kaart voor kinderen) en je chronische medicatielijst.
 • Ben je ziek en is er online geen afspraak vrij? Neem dan telefonisch contact op. 
 • Wij voorzien 15 tot 20 minuten per persoon. Indien je met meerdere personen wenst langs te komen, gelieve dan per persoon een afspraak te maken. 
 • Voorzie je een langer gesprek, een specifieke behandeling of onderzoek? Gelieve ons dit op voorhand mee te delen zodat wij dit zo kunnen inplannen en de wachttijden niet oplopen voor andere patiënten.
 • Gelieve je afspraak tijdig online of telefonisch te annuleren.
 • Kom op tijd naar je afspraak zodat de arts niet op jou moet wachten.
 • Betaal met Bancontact.
 • Wij merken dat patiënten vaker hun afspraak missen en niet komen opdagen zonder deze op voorhand te annuleren. Hierdoor kunnen wij andere patiënten niet verder helpen op dat moment.
  Om deze reden voelen wij ons genoodzaakt om de 'no show'-regel in te voeren.
  De eerstvolgende afspraak bij de dokter zal er 20 euro (30 euro voor een dubbele afspraak) worden aangerekend (zonder tussenkomst van de mutualiteit) of zal er een brief met vraag voor betaling worden opgestuurd. 
  In geval van overmacht zoals ziekenhuisopname, ongeval onderweg, ... zullen wij hier uiteraard rekening mee houden.


Huisbezoeken

 • Kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 11 uur 's morgens
 • Gebeuren door de steeds toenemende drukte enkel in uitzonderlijke omstandigheden en steeds na overleg met de betrokken arts(en).
 • Voorbehouden voor patiënten die zich in de totale onmogelijkheid bevinden om zich buitenshuis te verplaatsen.
 • Worden uitgevoerd op de tijd die overblijft tussen de raadplegingen, hier kan geen exact uur voor gegeven worden.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat we betere zorgverlening kunnen bieden in de praktijk.
 • Kunnen enkel worden uitgevoerd in Aarschot en Langdorp.


Tarieven

 • Erelonen: Alle artsen zijn geconventioneerd en werken conform de tarieven die het RIZIV oplegt. Bij bepaalde technische prestaties (ECG, spirometrie, uitstrijkjes, kleine heelkunde, ...) wordt een extra supplement aangerekend dat conform is met deze tarieven.
 • Derdebetalersregeling: Wij hanteren voor iedereen de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je alleen het remgeld betaalt. De mutualiteit stort het resterende bedrag rechtstreeks aan ons. Dit is alleen mogelijk voor patiënten die in orde zijn met hun mutualiteit, anderen betalen wel het volledige bedrag. Breng zeker altijd je e-ID kaart mee, zo kunnen wij je verzekeringsstatus controleren en je dossier in orde brengen.
 • E-attest: Je huisarts kan nu het getuigschrift van verstrekte hulp elektronisch versturen naar jouw mutualiteit. Je krijgt van de arts dan een bewijsstuk geneeskundige verzorging indien je dit wenst, dit moet je niet meer binnenbrengen bij jouw mutualiteit. 


Urgenties

 • Contacteer ons telefonisch. De arts die het eerst beschikbaar is, neemt de zorg op zich. We voorzien hiervoor dagelijks enkele plaatsen in onze agenda's.
 • Bij levensbedreigende situaties, bel het noodnummer 112.


Voorschriften en attesten

 • Enkel te verkrijgen tijdens een raadpleging bij de arts en dus niet telefonisch aan te vragen.
 • Vraag voldoende medicatie om tot je volgende afspraak toe te komen.
 • Maak tijdig je afspraken voor chronische behandelingen, de agenda is snel volgeboekt.
 • Voorschriften worden vanaf heden volledig digitaal gemaakt. Met je e-ID kaart kan je de medicatie afhalen bij de apotheek.
 • Download de app: 'voorschrift op zak' om te bekijken welke openstaande voorschriften je nog hebt.


Nieuwe patiënten

 • Allereerst, van harte welkom in onze praktijk!
 • Maak telefonisch je eerste afspraak. Nadien kan je gebruik maken van het online afsprakensysteem.
 • We hebben geen patiëntenstop. We willen graag beschikbaar blijven als eerstelijnshulp.
 • We beperken ons tot patiënten uit Aarschot en Langdorp.
 • Wat meebrengen (indien beschikbaar)?: medische voorgeschiedenis, medicatielijst en vaccinatieschema
 • Vermijd 'huisarts-shopping'. Patiënten zijn vrij een huisarts te kiezen maar wij zijn terughoudend in het overnemen van dossiers van collega-huisartsen in de regio die nog aan het werk zijn, tenzij er een pensioen of stop aangekondigd is of tenzij er een grondige reden is voor de overstap.
 • Huisbezoeken worden alleen in uitzonderlijke omstandigheden uitgevoerd en steeds na overleg met de betrokken arts(en). Wij zijn ervan overtuigd dat we betere zorgverlening kunnen bieden in de praktijk en we kunnen zo ook meer mensen verderhelpen. Huisbezoeken kunnen eveneens alleen worden uitgevoerd in Aarschot en Langdorp.


Praktijkverlaters

 • Wanneer je overstapt naar een andere huisarts kan die bij ons je medisch dossier opvragen. Wij zullen de nodige gegevens dan aan die arts overmaken zodat die steeds beschikt over je volledig medisch dossier.