Praktische info


Secretariaat

 • Gelieve bij vragen van alle aard te bellen binnen de secretariaatsuren om de consultaties zo min mogelijk te storen.
 • Het secretariaat is geopend elke werkdag van 8u tot 12u en van 13 tot 16u, op vrijdag tot 14u.
 • Buiten deze uren zijn wij uiteraard bereikbaar voor dringend te bespreken zaken of afspraken die nog op dezelfde dag moeten plaatsvinden.
 • Gelieve uw vragen steeds met het secretariaat te bespreken om de artsen zo min mogelijk te storen tijdens de consultatie. Geef voldoende uitleg, ook het secretariaat is gebonden aan beroepsgeheim.
 • Heb je een telefonische vraag voor het secretariaat? Stel deze telefonisch of aan het onthaal. Het secretariaat noteert je vraag en geeft deze door aan de arts. Het secretariaat zal nadien zelf contact met u opnemen als uw vraag behandeld of in orde is. Gelieve hiervoor dus niet meermaals voor te bellen om zo de drukte aan de telefoon te beperken.
 • Buiten deze openingsuren blijven wij uiteraard bereikbaar voor dringende vragen of dringende afspraken.


Raadplegingen

 • Wij werken steeds op afspraak.
 • Gelieve steeds uw identiteitskaart (of ISI plus kaart voor kinderen) en uw lijst met chronische medicatie mee te brengen aub.
 • Gelieve zoveel als mogelijk ons online afsprakensysteem te gebruiken om de telefoondrukte te beperken.
 • Ben je ziek en is er geen plaats meer in de online agenda? Neem dan telefonisch contact op. Wij voorzien hiervoor plaatsen die niet online beschikbaar zijn. Weet dat er dagelijks nog een aantal nieuwe afspraken ('dagafspraken') verschijnen die bedoeld zijn om acute problemen op te vangen.
 • Wij voorzien 15-20 minuten per persoon. Indien je met meerdere personen wenst langs te komen, gelieve dan ook per persoon een afspraak te maken. 
 • Voorzie je een langer gesprek of een specifieke behandeling of onderzoek, gelieve ons dit op voorhand mee te delen. Wij trachten dit dan in te plannen zodat de wachttijden voor andere patiënten niet toenemen.
 • Kan je je afspraak niet nakomen? Gelieve dan tijdig te annuleren. 
 • Kom op tijd a.u.b.
 • Betaal met Bancontact a.u.b.


Huisbezoeken

 • Kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 11 u
 • Gebeuren gezien de steeds toenemende drukte alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden en steeds na overleg met de betrokken arts(en).
 • Zijn voorbehouden voor mensen die zich in de totale onmogelijkheid bevinden om zich te verplaatsen. Mensen die zich bijvoorbeeld wel naar de kapper, supermarkt, raadplegingen in het ziekenhuis,... kunnen verplaatsen kunnen dat ook naar onze praktijk.
 • Worden uitgevoerd op de tijd die overblijft tussen de raadplegingen, hier kan dus geen tijdstip op geplakt worden.


Tarieven

 • Erelonen: Alle artsen zijn geconventioneerd en werken dus conform de tarieven die het RIZIV oplegt. Bij bepaalde technische prestaties (ECG, spirometrie, uitstrijkjes, kleine heelkunde, ...) wordt een extra supplement aangerekend dat eveneens steeds conform is met deze tarieven.
 • Derdebetalersregeling: Wij hanteren voor iedereen derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je alleen het remgeld betaalt. De mutualiteit stort het resterende bedrag rechtstreeks aan ons. Dit is alleen mogelijk voor mensen die in orde zijn met hun ziekenfonds, anderen betalen wel het volledige bedrag. 
 • E-attest: Je huisarts kan nu het getuigschrift van verstrekte hulp elektronisch versturen naar jouw ziekenfonds. Je krijgt van de arts dan een bewijsstuk geneeskundige verzorging indien je dit wenst, dit moet je niet meer binnenbrengen bij jouw ziekenfonds. 


Urgenties

 • Gelieve ons bij urgenties telefonisch te contacteren. De arts die het snelst beschikbaar is neemt dan de zorg op zich. We voorzien hiervoor dagelijks enkele plaatsen in onze agenda's. Bij levensbedreigende situaties bel je eerst het noodnummer 112.


Voorschriften en attesten

 • Het maken van voorschriften vraagt tijd en informatie. Je maakt hiervoor een afspraak bij je huisarts.
 • Voorschriften kunnen nooit telefonisch aangevraagd worden. We trachten telkens voldoende voorschriften te maken om toe te komen tot de volgende controle.
 • Denk er wel aan om je afspraken voor chronische behandelingen tijdig vast te leggen aub.
 • Ben je een voorschrift kwijt? Je kan het terugvinden door in te loggen op https://helena.care of via de app: 'voorschrift op zak'. Sinds juli maken we al onze voorschriften digitaal - geen papierverspilling meer. Dit wil zeggen dat je met je ID kaart de medicatie kan gaan afhalen bij de apotheek.


Nieuwe patiënten

 • Breng bij een eerste consult indien beschikbaar best je medische voorgeschiedenis, medicatielijst en vaccinatieschema mee.
 • Maak telefonisch je eerste afspraak. Daarna kan je het online agendasysteem gebruiken. 
 • Wij hebben geen patiëntenstop. We willen beschikbaar blijven als eerstelijnshulp. 

 • Wij beperken wel onze regio tot Aarschot en Langdorp.

 • Vermijd huisarts-shopping. Patiënten zijn vrij een huisarts te kiezen maar wij zijn terughoudend in het overnemen van dossiers van collega-huisartsen in de regio die nog aan het werk zijn, tenzij er een pensioen of stop aangekondigd is of tenzij er een grondige reden is voor de overstap.


Praktijkverlaters

 • Wanneer je overstapt naar een andere huisarts kan die bij ons je medisch dossier opvragen. Wij zullen de nodige gegevens dan aan die arts overmaken zodat die steeds beschikt over de nodige medische voorgeschiedenis.