Nieuws

Nieuwe collega vanaf november :

Dokter Laura Gils ! 


Vanaf november krijgen we opnieuw versterking van ons team. 

Dokter Gils is afgestudeerd als huisarts en zal voltijds meewerken in onze praktijk. 

Zij is naast huisarts erkend duikarts en volgde een opleiding reisgeneeskunde. 

Welkom Laura ! 


Griepvaccinaties


Wij raden zeker mensen uit volgende groepen aan om zich te laten vaccineren :

  • 50 plussers
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die in de gezondheidssector werkt;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

Wij zullen vaccineren op volgende dagen : 27/10, 30/10, 1/11,  5/11, 11/11 en 12/11.

U kan een afspraak maken via het online agendasysteem. Kies bij het maken van een afspraak voor het afspraaktype "alleen griepvaccin". 

Voor deze afspraken voorzien wij 5 minuten per patiënt. Dit is net voldoende om je griepvaccin te zetten en te registreren. Hier kunnen dus geen andere zaken besproken worden of geen voorschriften gemaakt worden. 

Je hoeft voor deze consultaties niet te betalen. 

Breng zelf je griepvaccin mee. Je kan dit bij de apotheek halen zonder voorschrift. 


Mondmasker nog steeds verplicht!


Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht in de praktijk. Bescherm de andere patiënten in de wachtzaal en de artsen aub! 

Mondmaskers zijn te koop in de praktijk als je er één vergeten bent maar probeer er aub aan te denken om er zelf één mee te brengen. 


Aanslepende drukte in de praktijk


Omwille van de drukte in de praktijk is de agenda snel vol gepland, soms tot meerdere weken op voorhand. 

Dagelijks komen er steeds nog enkele afspraken vrij . Voor dringende medische problemen voorzien wij zelf steeds enkele korte afspraken in onze agenda die niet online beschikbaar zijn.

Bel ons dus op indien er een medisch probleem is dat niet kan wachten tot de volgende vrije afspraak.

Respecteer de afspraakduur van maximaal 15-20 minuten per afspraak. Contacteer ons op voorhand indien je meer tijd voorziet voor bvb een preoperatief onderzoek/gesprek/verzekeringsonderzoek/...


Besef dat voorschriften GEEN dringend medisch probleem zijn. Bekijk op tijd je medicatiedoosjes en plan je afspraak voor medicatievoorschriften tijdig in. Medicatie kan niet telefonisch aangevraagd worden. Het voorschrijven vraagt tijd en informatie waarvoor je op consultatie dient te komen. Vraag tijdens je consultatie daarom voldoende medicatie om toe te komen tot de volgende controle. 

Opening huisartsenwachtpost Demerland


Vanaf vrijdag 1/7/2022 zullen de wachtdiensten tijdens weekend- en feestdagen niet meer plaatsvinden in de praktijk van de huisarts maar in de huisartsenwachtpost. Steeds op afspraak na telefonisch contact op het nummer 1733. 

Op weekdagen vindt de wachtdienst gewoon plaats in de praktijk van de wachtarts.


Heb je dringende medische hulp nodig na 19u 's avonds of tijdens het weekend of feestdagen? Bel het nummer 1733 voor de huisarts van wacht in uw regio. Neem een kijkje op de website van de Huisartsenwachtpost


Info voor nieuwe patiënten 


Wegens drukte in de praktijk en een structureel tekort aan huisartsen in Aarschot zien we ons genoodzaakt

      - alleen nieuwe patiënten in de praktijk te aanvaarden die wonen in Aarschot/Langdorp

     -  geen nieuwe patiënten te aanvaarden die standaard wensen dat de huisarts op huisbezoek komt


Huisbezoeken worden alleen in uitzonderlijke omstandigheden nog uitgevoerd en steeds na overleg met de betrokken artsen. Wij zijn ervan overtuigd dat we betere zorgverlening kunnen bieden in de praktijk. 


Loopbaanbegeleiding


Vanaf 16 juni 2022 zal Katrijn Rosseels onze praktijk vervoegen. Zij is professioneel loopbaancoach.

Afspraken worden gemaakt via haar eigen contact gegevens, niet via het algemeen nummer van de praktijk. 


Klik hier voor meer info

Voetverzorging 


Vanaf 2  juni 2022 zal Sien Loockx de groepspraktijk vervoegen. Zij is gespecialiseerd voetverzorger.

Afspraken worden gemaakt via haar eigen contactgegevens, niet via het algemeen nummer van de praktijk : 


Klik hier voor meer info

Huisarts In Opleiding (HAIO)


Vanaf 10 januari 2022 start Marieke Colleman als HAIO in onze praktijk.

Dit wil zeggen dat zij afgestudeerd is als arts maar haar specialisatie in de huisartsgeneeskunde afwerkt in onze praktijk. Zij werkt zelfstandig maar overlegt regelmatig met Dr. Crauwels of één van de andere artsen.

Diëtiste 


Vanaf 17 januari 2022 zal Inne Verbist de groepspraktijk vervoegen. Zij is een RIZIV- erkend diëtiste & diabeteseducator.

Afspraken worden gemaakt via haar eigen contact gegevens en agendasysteem, niet via het algemeen nummer van de praktijk  : 


Klik hier voor meer info