Nuttige telefoonnummers


  • Ziekenwagen en Brandweer: 112

  • Politie: 101

  • Antigifcentrum: 070/245 245

  • Tele-Onthaal: 106

  • Zelfmoordlijn: 1813

  • Vragen bij/over geweld: 1712

  • Jongerentelefoon: 102

  • Diabetes infolijn: 0800 96 333

  • Child Focus: 110

  • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 0800 970 79