Praktische info


Secretariaat

 • Gelieve bij vragen van alle aard te bellen binnen de secretariaatsuren om de consultaties zo min mogelijk te storen.
 • Het secretariaat is geopend elke werkdag van 8u tot 12 en alle dagen behalve woensdag van 13 tot 16u. 


Raadplegingen

 • Wij werken steeds op afspraak.
 • Gelieve steeds uw identiteitskaart (of ISI plus kaart voor kinderen) en uw lijst met chronische medicatie mee te brengen aub.
 • Gelieve zoveel als mogelijk ons online afsprakensysteem te gebruiken om de telefoondrukte te beperken.
 • Ben je ziek en is er geen plaats meer in de online agenda? Neem dan telefonisch contact op. Wij voorzien hiervoor plaatsen die niet online beschikbaar zijn. Weet dat er dagelijks nog een aantal nieuwe afspraken ('dagafspraken') verschijnen die bedoeld zijn om acute problemen op te vangen.
 • Wij voorzien 15-20 minuten per persoon. Indien je met meerdere personen wenst langs te komen, gelieve dan ook per persoon een afspraak te maken. 
 • Voorzie je een langer gesprek of een specifieke behandeling of onderzoek, gelieve ons dit op voorhand mee te delen. Wij trachten dit dan in te plannen zodat de wachttijden voor andere patiënten niet toenemen.
 • Kan je je afspraak niet nakomen? Gelieve dan tijdig te annuleren. 
 • Kom op tijd aub
 • Betaal met Bancontact aub 
 • Draag een mondmasker aub 


Huisbezoeken

 • kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 11 u
 • gebeuren gezien de steeds toenemende drukte alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden en steeds na overleg met de betrokken arts(en)
 • zijn voorbehouden voor mensen die zich in de totale onmogelijkheid bevinden om zich te verplaatsen. Mensen die zich bijvoorbeeld wel naar de kapper, supermarkt, raadplegingen in het ziekenhuis, ... kunnen  verplaatsen kunnen dat ook naar onze praktijk.
 • worden uitgevoerd op de tijd die overblijft tussen de raadplegingen, hier kan dus geen tijdstip op geplakt worden.


Urgenties

 • Gelieve ons bij urgenties telefonisch te contacteren. De arts die het snelst beschikbaar is neemt dan de zorg op zich. We voorzien hiervoor dagelijks enkele plaatsen in onze agenda's. Bij levensbedreigende situaties bel je eerst het noodnummer 112.


Voorschriften en attesten

 • Het maken van voorschriften vraagt tijd en informatie. Je maakt hiervoor een afspraak bij je huisarts.
 • Voorschriften kunnen nooit telefonisch aangevraagd worden. We trachten telkens voldoende voorschriften te maken om toe te komen tot de volgende controle.
 • Denk er wel aan om je afspraken voor chronische behandelingen tijdig vast te leggen aub.
 • Ben je een voorschrift kwijt? Je kan het terugvinden door in te loggen op https://helena.care of via de app : 'voorschrift op zak'. Sinds juli maken we al onze voorschriften digitaal - geen papierverspilling meer . Dit wil zeggen dat je met je ID kaart de medicatie kan gaan afhalen bij de apotheek 


Nieuwe patiënten

 • Een eerste afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden, nadien kan wel het online systeem gebruikt worden.
 • Breng bij een eerste consult indien beschikbaar best je medische voorgeschiedenis, medicatielijst en vaccinatieschema mee.
 • door de drukte in de praktijk en het structureel tekort aan huisartsen in Aarschot zijn we genoodzaakt alleen nog nieuwe patiënten te aanvaarden die wonen in Aarschot/ Langdorp
 • en aanvaarden we geen nieuwe patiënten die verwachten dat de huisarts altijd op huisbezoek komt


Praktijkverlaters

 • Wanneer je overstapt naar een andere huisarts kan die bij ons je medisch dossier opvragen. Wij zullen de nodige gegevens dan aan die arts overmaken zodat die steeds beschikt over de nodige medische voorgeschiedenis.