Praktische info


Secretariaat

 • Gelieve bij vragen van alle aard te bellen binnen de secretariaatsuren om de consultaties zo min mogelijk te storen.
 • Het secretariaat kan je telefonisch bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 16u en op woensdag van 8u tot 12.30u.


Raadplegingen

 • Wij werken steeds op afspraak.
 • Gelieve steeds uw identiteitskaart (of ISI plus kaart voor kinderen) en uw lijst met chronische medicatie mee te brengen aub.
 • Gelieve zoveel als mogelijk ons online afsprakensysteem te gebruiken om de telefoondrukte te beperken.
 • Wanneer er online geen afspraak meer beschikbaar is en er is een acuut medisch probleem, neem dan telefonisch contact op. Weet dat er dagelijks nog een aantal nieuwe afspraken ('dagafspraken') verschijnen die bedoeld zijn om acute problemen op te vangen.
 • Wij voorzien 15-20 minuten per persoon. Indien je met meerdere personen wenst langs te komen, gelieve dan ook per persoon een afspraak te maken. 
 • Voorzie je een langer gesprek of een specifieke behandeling of onderzoek, gelieve ons dit op voorhand mee te delen. Wij trachten dit dan in te plannen zodat de wachttijden voor andere patiĆ«nten niet toenemen.
 • Kan je je afspraak niet nakomen? Gelieve dan tijdig te annuleren. 


Huisbezoeken

 • kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 11 u
 • zijn voorbehouden voor mensen die ernstig ziek zijn en zich niet kunnen verplaatsen. In de praktijk hebben we een volledig dossier en meer materiaal ter beschikking om je beter te helpen. 
 • worden uitgevoerd op de tijd die overblijft tussen de raadplegingen, hier kan dus geen tijdstip op geplakt worden.


Urgenties

 • Gelieve ons bij urgenties telefonisch te contacteren. De arts die het snelst beschikbaar is neemt dan de zorg op zich. We voorzien hiervoor dagelijks enkele plaatsen in onze agenda's. Bij levensbedreigende situaties bel je eerst het noodnummer 112.


Voorschriften en attesten

 • Het maken van voorschriften vraagt tijd en informatie. Je maakt hiervoor een afspraak bij je huisarts.
 • Voorschriften kunnen nooit telefonisch aangevraagd worden. We trachten telkens voldoende voorschriften te maken om toe te komen tot de volgende controle.
 • Denk er wel aan om je afspraken voor chronische behandelingen tijdig vast te leggen aub.
 • Ben je een voorschrift kwijt? Je kan het terugvinden door in te loggen op https://helena.care of via de app : 'voorschrift op zak'. 


Nieuwe patiƫnten

 • Een eerste afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden, nadien kan wel het online systeem gebruikt worden.
 • Breng bij een eerste consult indien beschikbaar best je medische voorgeschiedenis, medicatielijst en vaccinatieschema mee.
 • Gelieve er bij de aansluiting bij onze praktijk rekening mee te houden dat de artsen alleen aan huis kunnen komen binnen een bepaalde perimeter rond de praktijk.  Dit geeft hen de mogelijkheid om urgenties tijdig op te vangen.


Praktijkverlaters

 • Wanneer je overstapt naar een andere huisarts kan die bij ons je medisch dossier opvragen. Wij zullen de nodige gegevens dan aan die arts overmaken zodat die steeds beschikt over de nodige medische voorgeschiedenis.